Kəlamlar...
**************************************************************************************
Hörmətsiz sevgi-tək qanadlı mələk kimidir...
**************************************************************************************
Sevgi qum saatı kimidir: Bir tərəfdən ürəyi doldurur digər tərəfdən ağılı boşaldır...
**************************************************************************************
İnsanlar hər zaman ilk məhəbbətə qayıdırlar, ola biler amma hər zaman başqa məqsədlə...
**************************************************************************************
Dostluq, her şeyi görür amma fikir vermir sevgi ,her şeye fikir verir ama heç ne görmür.(Don-Aminado)
**************************************************************************************
Həqiqətən xeyirxah olmaq üçün, həddən artıq xeyirxahlıqdan bir az artıq xeyirxah olmaq lazımdır.(Y. V. Tarle)
**************************************************************************************
Cavanlara qocalıq yaraşmadığı kimi,qocalara da cavanlıq yaramaz. (Əfzələddin Xaqani)
**************************************************************************************
Fəlakət yalançılıqda olduğu kimi, nicat da doğruçuluqdadır. (Abbasqulu ağa Bakixanov) 
**************************************************************************************
Bu günü daha yaxşı görmək üçün keçmişi bilməliyik (Ö.Xəyyam). 
**************************************************************************************
Başqalarının xasiyyətini öz xasiyyətinə görə müqayisə etmə, o zaman həmin insanlara qarşı nifrətdən başqa heç nə tapmayacaqsan... (Təhmasib) 
**************************************************************************************  
Həqiqət əvvəl axır aşkara çıxır. (Leonardo Da Vinçi) 
**************************************************************************************  
Hafizəsindən hamı şikayətlenir, lından heç kim. (A.Berqman). 
**************************************************************************************  
Çay nə qədər dərin olsa o qədər sakit axar. (Rus məsəli) 
**************************************************************************************  
İradəni tərbiyə et- o, şüuru qoruyan sipərdir.(Italyan məsəli) 
**************************************************************************************  
Millətin ən böyük kapitalı- xalqın mənəvi zənginliyidir. (N.Q. Ceneşevski) 
**************************************************************************************  
Tanışlarınız arasında sizə əsil dost olan o kəsdir ki, təhqirlərdən qorxmadan səhvlərinizi üzünüzə deyir. (N.Buala) 
**************************************************************************************  
Sevgi elə bir eynək taxir ki, ondan baxanda kasıblıq zənginlik kimi, od zərrləri qızıl və mirvari kimi görünür. (M.S.Servantes) 
**************************************************************************************  
Qızı qadın kimi sevməzdən əvvəl onu insan kimi sev... (V.A.Suxomlinski) 
**************************************************************************************  
İnsanın siması onun daxili aləmini əks etdirir. (V.Hüqo) 
**************************************************************************************  
Tərbiyənin alət və vasitəsi məhəbbət, qayəsi isə insanpərvərlik olmalıdır. (V.Q.Belinski) 
**************************************************************************************  
Ata və anası tərbiyə etməyən adamı gecə və gündüz tərbiyə edər. (V.Qabus) 
**************************************************************************************  
Yaşamaq yeganə əzabdır ki, insan ondan doymur
**************************************************************************************  
Əlavə etmək istəyisinizsə Bizimlə əlaqə səhfəsinə qeyd edib bizə göndərin.Adınız əlavənizin altından qeyd ediləcək.

Hörmətlə:Administrasiya K.N.P.S Grup